heuvels | uras
news & Publıcatıons
14 Jan: HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNE İLİŞKİN 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

31.12.2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) hamiline yazılı pay senetlerine ilişkin çeşitli hükümlerinde önemli değişiklikler yapılmış olup bu değişikliklerin yürürlük tarihi 01.04.2021 olarak belirlenmiştir…

11 Jan: BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ

28 Kasım 2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’de, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21. maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa (“Kanun”) eklenen geçici 93. Madde hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (“Tebliğ”) yayımlanmıştır…

11 Jan: THE COMMUNIQUÉ AMENDING THE COMMUNIQUÉ ON THE PROCEDURES AND PRINCIPLES REGARDING THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 376 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE NUMBERED 6102

Procedures and principles to be followed in cases of capital loss or event of insolvency/negative equity are regulated by the “Communiqué on the Procedures and Principles regarding the Implementation of Article 376 of the Turkish Commercial Code numbered 6102” (“Communiqué”) which was published in the Official Gazette dated September 15, 2018…