LETTER ON ACTIONS WHICH CAN BE TAKEN AGAINST EMPLOYEES NOT COMPLYING WITH THE COVID-19 MEASURES IN THE WORKPLACEs

İŞYERLERİNDE ALINAN COVID-19 TEDBİRLERİNE UYMAYAN İŞÇİLER HAKKINDA TESİS EDİLEBİLECEK İŞLEMLERE İLİŞKİN YAZI

With the letter on COVID-19 measures and PCR test requirement in the workplaces which was served on the governorships all around Turkey on 02.09.2021, by the T.R. Ministry of Labor and Social Security (“Ministry”), certain obligations have been imposed to the employers to inform all their employees regarding the protective and preventive measures on the health and safety risks that may be encountered in the workplaces and also, to additionally inform in writing the employees whose COVID-19 vaccines have not been completed.

The Ministry has further issued a letter dated 17.09.2021 and titled “COVID-19 Measures at Workplaces” (“Letter”) to the Presidency of Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges with regards to the actions that the employers may take against the employees who do not comply with the COVID-19 measures in the workplaces.

In accordance with this Letter, it is set forth that the Ministry is of the opinion that the employer may take actions regarding termination of employment contract, allowance for temporary incapacity, compensatory work and remote working as per Labor Law No. 4857 for the employees who are not vaccinated or do not submit their PCR tests although being informed in writing in accordance with the letter mentioned above.

It should be noted that pursuant to the Letter, utmost care should be taken to ensure that the employers do not lose their jobs. Moreover, it should be remembered that the termination of employment contract should be the last resort while taking actions for the employees who do not comply with COVID-19 measures in the workplaces.

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (“Bakanlık”) tarafından 02.09.2021 tarihinde 81 İl Valiliği’ne gönderilmiş olan işyerlerinde COVID-19 tedbirleri ve PCR testi zorunluluğuna ilişkin genel yazı ile, işverenlere işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve güvenlik risklerine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirler hakkında tüm işçilerini bilgilendirme yükümlülüğüne ek olarak, COVID-19 aşısı tamamlanmamış işçilerini ayrıca yazılı olarak bilgilendirme yükümlülüğü getirilmişti.

İşyerlerindeki COVID-19 tedbirlerine uymayan işçiler hakkında tesis edilebilecek işlemlere ilişkin olarak ise, Bakanlık tarafından Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Başkanlığı’na 17.09.2021 tarihli ve “İşyerlerinde COVID-19 Tedbirleri” konulu bir yazı (“Yazı”) daha gönderilmiştir.

İşbu Yazı uyarınca Bakanlık, yukarıda bahsedilen genel yazı ışığında işveren tarafından yazılı olarak bilgilendirilmiş olup aşı olmayan yahut PCR testini belgelemeyen işçiler hakkında işverenin, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sözleşmesinin feshi, geçici iş göremezlik ödeneği, telafi çalışması ve uzaktan çalışmaya ilişkin işlemler tesis edilebileceği kanaatinde olduğunu belirtmiştir.

Önemle belirtilmelidir ki Yazı doğrultusunda işçilerin işsiz kalmamaları için maksimum itina gösterilmelidir. Ayrıca, işyerlerindeki COVID-19 tedbirlerine uymayan işçiler hakkında yapılacak işlemler sırasında iş sözleşmesinin feshinin son çare olduğu unutulmamalıdır.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.