OPERATION OF FOREIGN FLAGGED COMMERCIAL YACHTS IN TURKISH TERRITORIAL WATERS ACCORDING TO THE TOURISM PROMOTION LAW

TURİZM TEŞVİK KANUNU UYARINCA BAZI YABANCI BAYRAKLI TİCARİ YATLARIN TÜRK KARASULARINDA FAALİYET GÖSTERMESİNE İLİŞKİN DUYURU

Various amendments on Tourism Promotion Law numbered 2634 (“Law”) have been made by Law Regarding Amendments on Tourism Promotion Law and Some Laws published in Official Gazette. Accordingly, a provision, stipulating that the foreign flagged commercial yachts may temporarily operate in Turkish territorial waters on conditions that the some requirements are met, has been added to article 29 of the Law.

Foreign flagged commercial yachts over 39 (thirty-nine) meters in length, which are considered by the Ministry of Culture and Tourism (“Ministry”) as contributing to the country’s tourism and promotion, may be allowed to operate and sail in Turkish territorial waters for a temporary period not exceeding the same calendar year. Temporary operation permits to be granted by the Ministry to foreign flagged commercial yachts that meet the above-mentioned conditions will be subject to the contribution to be paid for the social and technical infrastructure services. Amount of the contribution to be paid will be determined annually, by the Ministry.

It should be noted that the provisions of the Customs Law dated 27.10.1999 and numbered 4458 will be applicable to the yachts that are not granted a new permit once their permit period expires and do not leave Turkish territorial waters.

The application in practice and details of this new regulation will be further clarified within the upcoming days.

 

Please contact us at

info@heuvels-uras.com

        hu-bod@heuvels-uras.com

for any questions.

28.07.2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Turizmi Teşvik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 2634 numaralı Turizm Teşvik Kanunu’nda (“Kanun”) birtakım değişiklikler yapılmış bulunmaktadır.

Bu doğrultuda, Kanun’un 29.maddesine yabancı bayraklı ticari yatların belirli şartları sağlamaları halinde geçici süreli olarak Türk Karasularında faaliyet gösterebileceklerine ilişkin yeni bir düzenleme eklenmiştir.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca (“Bakanlık”) ülke turizmine ve tanıtımına katkı sağladığı değerlendirilen ve boyları 39 (otuz dokuz) metrenin üzerinde olan yabancı bayraklı ticari yatların Türk karasularında faaliyet göstermelerine ve seyrine aynı takvim yılını geçmeyecek şekilde geçici süreli olarak izin verilebilir. Bakanlık tarafından yukarıda değinilen şartları sağlayan yabancı bayraklı ticari yatlara verilecek geçici faaliyet ve seyir izni sosyal ve teknik altyapı hizmetleri için ödenecek katkı payına tabi olacaktır. Ödenecek katkı payı her yıl Bakanlık tarafından belirlenecektir.

Belirtilmelidir ki izin süresi sonunda yeniden süre verilmeyen ve Türk karasularından ayrılmayan yatlar hakkında 27.10.1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu hükümleri uygulanır.

Bu yeni düzenlemenin uygulaması ve detayları önümüzdeki günlerde netleşecektir.

 

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle

hu-bod@heuvels-uras.com

info@heuvels-uras.com

e-mail adreslerinden iletişime geçiniz.