COMMUNIQUÉ AMENDING THE COMMUNIQUÉ ON THE PROCEDURES AND PRINCIPLES REGARDING THE IMPLEMENTATION OF PROVISIONAL ARTICLE 13 OF THE TURKISH COMMERCIAL CODE

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

In accordance with Communiqué on the Amendment of the Communiqué on the Procedures and Principles Regarding the Implementation of Provisional Article 13 of the Turkish Commercial Code (“Amendment Communiqué”) published in the Official Gazette dated 28.10.2020 and numbered 31288, some amendments have been made within the Communiqué on the Procedures and Principles Regarding the Implementation of Provisional Article 13 (“Communiqué”).

It has been stated in the Amendment Communiqué that the period set forth in article 4 of the Communiqué regarding the limits on the dividend and advance dividend distribution has been postponed until 31.12.2020.

The title of article 5 of the Communiqué“Exceptions Regarding Dividend Distribution” has been changed as “Exceptions Regarding Dividend and Advance Dividend Distribution” with the Amendment Communiqué.

Lastly, “or advance dividend” wording has been added next to the words of “dividend” in the first and second paragraph of article 5, which regulates the exceptions regarding dividend distribution and in the first paragraph of article 6 of the Communiquéwhich is regarding the permission to be obtained from the Ministry of Trade. Furthermore, the wording of “ability to discuss dividend distributions in the general assembly” regulated in paragraph 1 of article 6 of the Communiquéhas been amended as “ability to discuss dividend distributions in the general assembly or ability to distribute dividend advance payments”.

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

28.10.2020 tarihli ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de(“Tebliğ”)  Değişiklik Yapılmasına dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) ile Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır.

Değişiklik Tebliği kapsamında Tebliğ’in 4.maddesi ile kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına ilişkin düzenlenen sınırlamaların 31.12.2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmiştir.

Tebliğ’in “Kâr Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar” başlıklı 5. maddesinin başlığı ise Değişik Tebliği ile “Kâr Payı ve Kâr Payı Avansı Dağıtımına İlişkin İstisnalar” olarak değiştirilmiştir.

Son olarak, Tebliğ’in kar payı dağıtımına ilişkin istisnaları düzenleyen 5.maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınacak uygun görüşe ilişkin 6. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kâr payı” ibarelerine “veya kâr payı avansı” ibareleri eklenmiştir. Yine, Tebliğ’in 6. maddesinin birinci fıkrasında mevcut olan “kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi” ibaresi “kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi veya kâr payı avansı dağıtımı yapılabilmesi” şeklinde değiştirilmiştir. 

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.