EXECUTION OF THE IMMOVABLE SALES CONTRACTS BY THE NOTARIES

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNİN NOTERLER TARAFINDAN YAPILMASI

The Law Amending the Law on Judges and Prosecutors and Some Other Laws (the “Law”) has been published in the Official Gazette dated 28 June 2022 and numbered 31880. By the Law, the notaries have been authorized to execute immovables sales contracts which were only executed before by land registries.

 

In this scope, the notaries will be allowed to realize the immovable sales contracts pursuant to Article 12 of the Law. Upon the sales application of the immovable, first, the notaries will issue an application certificate. The title deed registry record and other relevant documents will be shared with the notaries by the General Directorate of Land Registry and Cadastre through the land registry information system. After the determination of the right holder by the notaries and determining that there is no legal situation preventing the sale of the immovable, the immovable sales contract will be signed by the parties, the relevant contract will be registered through the land registry information system and the Land Registry Directorate will register the same with the land registry. It should be noted that if the right holder cannot be determined from the title deed registry record and other documents or if there is a legal situation that prevents the sale, the relevant sales transaction will not be carried out by the notaries.

 

It must be emphasized that this amendment will enter into force on 01.01.2023.

 

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

Hâkimler ve Savcılar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (”Kanun”) 28 Haziran 2022 tarihli ve 31880 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Kanun ile birlikte, daha önce sadece tapu müdürlükleri huzurunda gerçekleştirilebilen taşınmaz satışı için noterlere de yetki verilmiştir.

 

Bu kapsamda, Kanun’un 12. maddesi uyarınca taşınmaz satış sözleşmelerinin noterler tarafından yapılması mümkün kılınmıştır. Taşınmaz satış başvurusu üzerine noterler öncelikle başvuru belgesi düzenler. Tapu kayıt örneği ve ilgili diğer belgeler tapu bilişim sistemi üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından noterlerle paylaşılır. Noterler tarafından hak sahibinin tespit edilmesi ve taşınmazın satışına engel hukuki bir durumun olmadığının belirlenmesinin akabinde taşınmaz satış sözleşmesi taraflarca imzalanır, tapu bilişim sistemi nezdinde ilgili sözleşme kaydedilir ve Tapu Müdürlüğü’nce taşınmazın tapu siciline tescili sağlanır. Belirtmek gerekir ki, tapu kayıt örneği ve diğer belgelerden hak sahibinin belirlenememesi veya satışa engel hukuki bir durumun bulunduğunun tespit edilmesi halinde noterlerce ilgili satış işlemi gerçekleştirilemeyecektir.

 

Önemle vurgulanmalıdır ki, söz konusu değişiklik 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.