THE NEW INVESTMENT MEANS IN TODAY’S WORLD: CRYPTOCURRENCIES

GÜNÜMÜZ DÜNYASININ YENİ YATIRIM ARACI: KRİPTO PARALAR

Nowadays, cryptocurrencies are among the most popular investment means. Cryptocurrencies do not exist in any physical form, and they are digital assets designed by using the encryption method called cryptography. “Bitcoin”, which was announced to the world on 31st October 2008 by Satoshi Nakamoto, is the first cryptocurrency. Cryptocurrencies other than Bitcoin are called altcoins. Although the most known type is Bitcoin, today there are over twelve thousand types of cryptocurrencies. One of the most important features of cryptocurrencies is that they are decentralized, which means that they are not issued by a central authority. Accordingly, since cryptocurrencies cannot be subject to external interventions, they give the investors comfort. The increase or decrease in the value of cryptocurrencies depends on supply and demand balance.

 

The investors of cryptocurrency continue to increase rapidly and it is estimated that this investment has approximately four million investors in Turkey. Cryptocurrency market value in Turkey has reached around nine hundred thousand dollars. Experts expect that the total worldwide market value of the cryptocurrencies will reach two trillion dollars in the future. The crypto assets were defined for the first time under Turkish law as “intangible assets that are created virtually using distributed ledger technology or similar technology and distributed over digital networks, which, cannot be considered money, electronic money, payment instrument, security or other capital market instrument” in the Regulation on the Non-Use of Crypto Assets in Payments numbered 31546 issued by the Central Bank of the Turkish Republic on 16th April 2021 (the “Regulation”). According to this Regulation, cryptocurrencies cannot be used directly or indirectly as payments and services for such payments cannot be provided.

 

Furthermore, it should be noted that although a tax regulation for cryptocurrencies has not been yet introduced in Turkey, such regulation could be implemented at any moment.

 

The cryptocurrency production is provided by a method called “mining”. Mining is the process of receiving cryptocurrencies as reward, because of solving complex transactions and confirming cryptocurrency transfer transactions through devices with a special hardware. There are multiple methods for mining. In general, mining can be divided into three categories as individual mining, collective mining in farms and cloud mining. Individual mining and collective mining in farms are carried out by using the own equipment of the miners, while individual mining can be realized independently without any participation, collective mining in farms can be accomplished as a result of combining the forces of the miners through a server called farm. Cloud mining is performed by renting a processing power from cloud mining services and directing it to the desired mining pool. On the other hand, according to the equipment used, mining can be divided into three other categories as ASIC (Application Specific Integrated Circuits) mining, CPU (Central Processing Unit) mining and GPU (Graphics Processing Unit) mining. Briefly, ASIC mining, which has a high capacity of calculation, can be realized by transforming the hardware and software inside the application specific integrated circuits into a special hardware in order to produce cryptocurrencies, the GPU mining is performed as a result of the calculation and verification of the transactions through processors of display cards named graphics processing unit and finally, CPU mining, which has low performance, can be realized by installing mining software on a computer. There are also different methods for mining apart from methods which are mentioned above. Mining is widely realized in many parts of the world. At the moment, there is no regulation under Turkish law that prohibits mining. It can be considered 

that the reason behind the recent investigations regarding mining is that the devices which are used in these operations are brought to Turkey without paying the applicable customs duties.

In addition, cryptocurrencies are stored in digital wallets. There is no need to apply to an intermediary institution for the transfer of cryptocurrencies as the transfer can be done between wallets. The purchase and sale transactions of the cryptocurrency can be made through Turkish or foreign cryptocurrency companies. Blockchain technology is used during the transfer of cryptocurrencies as infrastructure that records cryptocurrencies. During the transfer in ordinary transactions, the verification process, which is performed by central authorities such as banks, is carried out quickly and transparently by millions of computers by Blockchain, since Blockchain works as a digital record system where all realized transactions are listed. Transactions between wallets are first transferred to the mempool before their confirmation, then these transactions are combined in order to form blocks. By the devices connected to the Blockchain network, these blocks are verified and confirmed, and afterwards recorded on the Blockchain. New blocks are formed when transactions fill the blocks. Since these blocks are encrypted to the previous blocks, the hacking the Blockchain technology does not seem possible now.

To conclude, it can be said that within the diffusion of digital transactions, cryptocurrencies have been included in various fields of people’s lives all around the world. Considering that we are living in the digital age, it is certain that the cryptocurrencies, which are the investment means marking the today’s world, will become more and more common. Besides, it is predicted that in the future there will be other investment means that will surprise the humanity even more.

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

Kripto paralar, günümüzde en popüler yatırım araçları arasında yer almaktadır. Kripto paralar, kriptografi adlı şifreleme yöntemi kullanılarak tasarlanmış olan ve herhangi bir fiziksel biçimde mevcut olmayan dijital varlıklardır. İlk kripto para birimi olan “Bitcoin”, Satoshi Nakamoto tarafından 31 Ekim 2008 tarihinde dünyaya duyurulmuştur. Bitcoin haricindeki kripto paralara altcoin denilmektedir. En bilinen türü Bitcoin olmakla beraber, bugün on iki binin üzerinde kripto para türü bulunmaktadır. Kripto paraları en dikkat çeken özelliklerinden biri merkeziyetsiz olmalarıdır, yani merkezi bir otorite tarafından verilmemektedirler. Bu doğrultuda dışarıdan yapılabilecek müdahalelere konu edilemeyeceğinden, kripto paralar yatırımcılara güven duygusu vermektedir. Kripto paraların değerinin artması veya azalması arz ve talep dengesine göre değişmektedir.

 

Yatırımcısı hızla artmaya devam eden kripto paraların, Türkiye’de dört milyona yakın yatırımcısının bulunduğu tahmin edilmektedir. Türkiye’deki kripto para piyasası dokuz yüz bin dolar civarına ulaşmıştır. Uzmanlar tarafından dünya çapında kripto paraların toplam piyasa değerinin ilerleyen dönemlerde iki trilyon dolara ulaşması beklenmektedir. Belirtmek gerekir ki, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından çıkarılan 16.04.2021 tarihli ve 31456 sayılı “Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik” (“Yönetmelik”) uyarınca kripto varlıklar Türk hukukunda ilk defa “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” olarak tanımlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre kripto paralar ödemelerde doğrudan veya dolaylı olarak kullanılamayacaktır ve buna yönelik hizmet sunulamayacaktır. Yönetmelik’in 4.maddesi uyarınca, Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremez, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamaz.

 

Ayrıca, Türkiye’de henüz kripto paralar için bir vergi düzenlemesi getirilmese de bu tür bir düzenlemenin her an hayata geçirilebileceği unutulmamalıdır.

 

Kripto para üretimi, “madencilik” adı verilen bir yöntem ile sağlanır. Kripto para madenciliği, özel ve güçlü donanıma sahip cihazlar aracılığıyla karmaşık işlemlerin çözülmesi ve kripto para transfer işlemlerinin onaylaması sonucunda ödül olarak kripto para alınmasına denir. Kripto para madenciliği için birçok yöntem bulunur. Genel olarak kripto madenciliği bireysel madencilik, çiftliklerde toplu madencilik ve bulut madenciliği olmak üzere üç kategoriye ayrılabilir. Bu kategorilerden kısaca bahsetmek gerekirse; bireysel madencilik ile çiftliklerde toplu madencilik madencilerin kendi ekipmanlarını kullanmasıyla gerçekleştirilir, bireysel madencilik toplu katılım gerektirmeksizin, bağımsız bir şekilde yapılabilir, çiftliklerde toplu madencilik ise madencilerin güçlerini çiftlik olarak adlandırılan sunucu aracılığıyla birleştirmesi sonucunda gerçekleştirilir, bulut madenciliği ise bulut madencilik servislerinden işlem gücü kiralanarak işlem gücünün istenen madencilik havuzuna yönlendirilmesiyle gerçekleştirilir. Diğer bir yandan ekipmana göre kripto madenciliği ASIC (Uygulamaya Özel Entegre Devreler) madenciliği, CPU (Merkezi İşlem Birimi) madenciliği ve GPU (Grafik İşlemci Birimi) madenciliği olarak üç kategoriye ayrılabilir. Bu kategorilere de değinilecek olursa; yüksek hesaplama kapasitesine sahip ASIC madenciliği uygulamaya özel entegre devrelerin içindeki yazılım ve donanımların kripto para üretmek üzere özel bir donanım haline gelmesiyle yapılır, GPU madenciliği grafik işlemci birimi olarak anılan ekran kartlarının 

işlemcileri aracılığıyla hesaplama yapılması ve işlemlerin doğrulanması sonucunda gerçekleştirilir ve son olarak, düşük performanslı olan CPU madenciliği herhangi bir bilgisayara madencilik yazılımı yüklenerek gerçekleştirilir. Bu sayılanlar haricinde de kripto para madenciliği çeşitlerinin bulunduğunu belirtmek yerinde olur. Madencilik dünyanın pek çok yerinde yaygın olarak yapılmaktadır. Türk hukukunda kripto para madenciliğini yasaklayan bir düzenleme bulunmamaktadır. Son dönemlerde kripto para madenciliğine ilişkin yapılan baskın ve soruşturmaların nedeninin ise madencilik için kullanılan cihazların gümrük vergileri ödenmeksizin Türkiye’ye getirilmesi olduğu düşünülmektedir.

 

Ayrıca, kripto paralar dijital cüzdanlarda muhafaza edilir. Kripto paraların transferinde bir aracı kuruma başvurmaya gerek yoktur, bu transfer cüzdanlar arasında yapılabilmektedir. Kripto para alım ve satım işlemleri, Türk veya yabancı menşeili kripto para şirketleri aracılığıyla yapılabilir. Kripto paraların transferinde Blockchain (blok zinciri) teknolojisi kullanılmaktadır. Blockchain kripto paraları kaydeden bir altyapıdır. Olağan işlemlerde transfer sırasında banka gibi merkezi otoriteler tarafından gerçekleştirilen doğrulama işlemi, Blockchain ile milyonlarca bilgisayar tarafından hızlıca ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmektedir, zira Blockchain gerçekleştirilen tüm işlemlerin listelendiği dijital bir kayıt sistemi şeklinde çalışmaktadır. Cüzdanlar arası gerçekleştirilen işlemler onaylanmadan önce işlem havuzuna alınır, ardından işlemler bir araya getirilerek bloklar oluşturulur. Bu bloklar, Blockchain ağına bağlı olan cihazlar aracılığıyla doğrulanıp onaylanmasının ardından Blockchain’e kaydedilir. İşlemler blokları doldurdukça yeni bloklar oluşur. Bu bloklar kendilerinden önceki bloklara şifreli biçimde bağlı olduğu için Blockchain teknolojisinin hacklenmesi günümüzde ihtimal dâhilinde gözükmemektedir.

 

Sonuç olarak, dijital işlemlerin yaygınlaşması beraberinde kripto paraların, dünyanın her yerinde insan yaşamının çeşitli alanlarına dahil olduğu söylenebilir. Teknoloji çağında olduğumuz göz önünde bulundurulursa, günümüz dünyasında çığır açan kripto paralar gittikçe yaygınlaşacaktır. Ayrıca, gelecekte insanlığı daha da şaşırtacak türden yatırım araçlarının da mutlaka ortaya çıkacağı tahmin edilmektedir.

 

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.