THE COMMUNIQUÉ AMENDING THE COMMUNIQUÉ REGARDING MERGER AND ACQUISITIONS REQUIRING THE PERMISSION OF THE COMPETITION BOARD

REKABET KURULUNDAN İZİN ALINMASI GEREKEN BİRLEŞME DEVRALMALAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

“The Communiqué amending the Communiqué regarding Merger and Acquisitions requiring the Permission of the Competition Board” (the “Communiqué”) numbered 2022/2 was published in the Official Gazette numbered 31768 on March 4, 2022.

 

As per article 2/1(a) of the Communiqué, the monetary threshold requiring the permission of the Competition Board in merger and acquisition transactions has been increased from TL 100 million to TL 750 million. Accordingly, if the Turkey turnover of the parties of the merger and acquisition transactions exceeds TL 750 million, the transactions will be subject to the permission of the Competition Board.

 

Furthermore, pursuant to the Communiqué, if the Turkish turnover of at least two of the parties of the transaction individually exceeds TL 250 million, an application for permission of the Competition Board will be required. In the previous regulation, if the Turkish turnover of at least two of the parties exceeded TL 30 million individually, an application for the permission from the Competition Board was required.

 

Additionally, according to article 2/1(b) of the Communiqué, if the asset or the activity subject to acquisition in acquisition transactions and if at least one of the parties’ Turkey turnovers in merger transactions exceeds TL 250 million and the worldwide turnover of at least one of the other parties exceeds TL 3 billion, the permission of the Competition Board is mandatory for the validity of the transaction. These limits were determined as TL 30 million and TL 50 million, respectively, under the previous regulation.

 

As per article 2/2 of the Communiqué, the foreseen threshold of TL 250 million will not be applied for the acquisition of technology enterprises operating in the Turkish geographical market or conducting R&D activities or providing services to users in Turkey. Finally, it will be possible to make the notifications regarding mergers and acquisitions via e-State in accordance with the Communiqué.

 

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

2022/2 numaralı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 4 Mart 2022 tarihinde 31768 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Tebliğ’in 2/1(a) maddesi uyarınca, birleşme ve devralma işlemlerinde Rekabet Kurulunun iznini gerektiren parasal eşik 100 milyon TL’den 750 milyon TL’ye çıkarılmıştır. Bu doğrultuda, birleşme ve devralma işlemlerinin taraflarının Türkiye cirolarının 750 milyon TL’yi aşması halinde, işlemler Rekabet Kurulu’nun iznine tabi olacaktır.

 

Tebliğ kapsamında ayrıca işlem taraflarından en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 250 milyon TL’yi aşması halinde Rekabet Kuruluna izin için başvurulması gerekecektir. Önceki düzenlemede ise tarafların en az ikisinin Türkiye cirolarının ayrı ayrı 30 milyon TL’yi geçmesi halinde Rekabet Kurulundan izin için başvuru yapılması gerekmekte idi.

 

Diğer yandan, Tebliğ’in 2/1(b) maddesi uyarınca devralma işlemlerinde devre konu varlık ya da faaliyetin, birleşme işlemlerinde ise işlem taraflarından en az birinin Türkiye cirosunun 250 milyon TL’yi ve diğer işlem taraflarından en az birinin dünya cirosunun 3 milyar TL’yi, aşması halinde işlemin hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması zorunlu kılınmıştır. Bu sınırlar önceki düzenlemede sırasıyla 30 milyon TL ve 50 milyon TL olarak belirlenmiştir.

 

Tebliğ’in 2/2 maddesine göre Türkiye coğrafi pazarında faaliyet gösteren ya da ar-ge faaliyeti olan veya Türkiye’deki kullanıcılara hizmet sunan teknoloji teşebbüslerinin devralınmasına ilişkin işlemlerde ise, öngörülmüş olan 250 milyon TL eşikleri aranmayacaktır. Son olarak, Tebliğ ile birleşme ve devralmalara ilişkin bildirimlerin e-Devlet üzerinden yapılabilmesi mümkün kılınmıştır.

 

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.