COVID-19 PCR TEST SONUCU VE AŞI BİLGİSİ UYGULAMALARINA İLİŞKİN KAMUOYU DUYURUSU

Sermaye Piyasası Kanunu’nda Kripto Varlıkların ve Kripto Varlık Platformlarının Düzenlenmesine Dair Değişiklik Taslağı (“Taslak”) 2022 Ocak ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi (“TBMM”) gündemine alınmış olup bu Taslak, günümüz dünyasının en popüler yatırım araçlarından biri haline gelen kripto varlıklara ilişkin hukuki dayanak oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Taslak uyarınca, 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (“Kanun) yapılması öngörülen önemli değişiklikler aşağıdaki gibidir:

 

 • Taslak ile birlikte, Kanun’a cüzdan, kripto varlık, kripto varlık alım satım platformu (“Platform”), kripto varlık hizmet sağlayıcısı (“Hizmet Sağlayıcı”) ve kripto varlık saklama hizmeti gibi tanımlar eklenecektir.
 • Hizmet Sağlayıcılarının ve Platformların faaliyetlerine, kripto varlık transfer ve saklanması işlemlerine dair usul ve esaslar Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından belirlenecektir.
 • Platformların kuruluşu ve faaliyetleri SPK’nın iznine tabi olacaktır.
 • Türkiye’de yerleşik kişiler, kripto varlıklara ilişkin yurt içinde ve yurt dışında yapılacak bütün alım satım işlemlerini ancak SPK tarafından yetkilendirilecek olan kuruluşlar aracılığıyla gerçekleştirebilecektir. Bununla birlikte, SPK bu konuya ilişkin istisnalar getirebilecektir.
 • İlgili kişiler sahip oldukları kripto varlıkları yalnızca yetkili Platformlar arasında SPK tarafından belirlenecek olan prensipler uyarınca transfer edilebilecektir.
 • Kripto varlık saklama hizmeti, SPK tarafından yetkilendirilmiş olan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (“BDDK”) uygun görmüş olduğu bankalar veya diğer kuruluşlar tarafından sunulacak olup, kişilere ait nakitler bankalar nezdinde saklanacaktır.
 • Türkiye’de yerleşik olup yurt dışındaki Platformlarda hesapları bulunan kişiler, Taslağın kanunlaşarak yürürlüğe gireceği tarihi izleyen altı aylık süre içerisinde hesaplarını tasfiye edeceklerdir. Yetkisiz Platformlar bünyesinde sahip olunan cüzdanlardan, yetkili Platformlarda bulunan cüzdanlara yapılacak kripto varlık transferleri, en geç SPK tarafından ilk faaliyet izninin verileceği tarihi izleyen altı ay içerisinde gerçekleştirilebilecektir.
 • Platformlar, faaliyet izni aldıkları yıl itibariyle, faiz gelirleri hariç bütün gelirlerinin maksimum yüzde onu olmak üzere, her takvim yılı için SPK tarafından belirlenecek oranı SPK’ya ödeyecektir. Ödemeye ilişkin detaylar SPK tarafından belirlenecektir.
 • Taslağın kanunlaşarak yürürlüğe gireceği tarih itibariyle Platform olarak faaliyet gösterenler, SPK tarafından yayımlanacak ikincil düzenleme yürürlüğe girene kadar izin şartı aranmaksızın faaliyetlerine devam edebilecektir. İkincil düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar yeni Platformlar kurulmayacak olup bu süreçte kurulacak Platformlar ise faaliyetlerini gerçekleştirmeye başlamayacaktır.
 • SPK’nın izni olmaksızın Hizmet Sağlayıcısı olarak faaliyet gösteren gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin günden on bin güne kadar adli para cezasına hükmolunacaktır.
 • SPK tarafından yetki verilmemiş Platformlarda kripto varlık alım satım ve transfer işlemlerini gerçekleştiren kişilere 20.000 TL’den az olmamak üzere işlem tutarı kadar ve yalnızca hesap açan kişilere ise 20.000 TL yaptırım idari para cezası olarak uygulanacaktır.

Belirtmek isteriz ki yukarıda belirtilen hususlar yalnızca taslak aşamasında olup, kanunlaşacak olan metin ilerleyen günlerde son halini alacaktır.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.