regulatıon amendıng the regulatıon on the ımplementatıon of the turkısh cıtızenshıp law
TÜRK VATANDAŞLIPI KANUNUN UYGULANMASINA ILIŞKIN YÖNETMELIKTE DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

The Regulation Amending the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizenship Law (the “Regulation”) was published in the Official Gazette No. 31711 on 06.01.2022 and entered into force. Under the Regulation, some important changes have been introduced regarding the investments made by foreigners for acquiring Turkish citizenship.

First of all, according to the Regulation, it is stated that only US Dollars or its equivalent foreign currencies can be invested in order to acquire citizenship through capital or real estate investment. Therefore, the foreigners who aim to obtain Turkish citizenship will no longer be able to make their investments in Turkish Liras.

Moreover, foreigners are required to convert the foreign currency amounts specified in the Regulation on the Implementation of the Turkish Citizenship Law into Turkish Liras by selling them in a bank, which is operating in Turkey, before making a transaction. Following the sale of the relevant foreign currency at the bank and converting it into Turkish Liras, an obligation to sell this amount of foreign currency to the Central Bank of the Republic of Turkey (the “CBRT”) has been imposed to the relevant bank. Depending on how the transaction is carried out, amounts in Turkish currency obtained on the condition of keeping the relevant foreign currency deposit for three years will be kept in Turkish currency deposits; and the amounts in Turkish currency obtained on the condition of holding the government debt instruments for three years will be kept for three years in the government debt instruments in Turkish currency by the CBRT. The procedures and principles regarding this matter will be regulated by the CBRT.

In this context, the procedures and principles to be applied in determining whether the investment conditions are met will be determined by the Ministries and institutions responsible for carrying out this determination.

 

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

 Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”), 06.01.2022 tarihinde 31711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuştur. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yabancıların Türk vatandaşlığı kazanma amacıyla yaptığı yatırımlara dair önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir.

 

Öncelikle, ilgili Yönetmelik uyarınca sermaye veya gayrimenkul yatırımı yoluyla vatandaşlık kazanılabilmesi için yalnızca Amerikan Doları veya karşılığı döviz tutarı cinsinden yatırım yapılabileceği belirtilmiştir.  Dolayısıyla, Türk vatandaşlığı alabilmeyi amaçlayan yabancıların, yatırımlarını Türk lirası cinsinden yapmaları artık mümkün olmayacaktır.

 

Ayrıca yabancıların işlem yapmadan önce Türk Vatandaşlığı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirtilmiş olan döviz tutarlarını, Türkiye’de faaliyet gösteren bir bankada satarak Türk lirasına çevirmesi gerekmektedir. İlgili dövizin banka nezdinde satılıp Türk lirasına çevrilmesi akabinde, bu döviz tutarının, ilgili banka tarafından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’na (“TCMB”) satılmasına ilişkin yükümlülük getirilmiştir. Yapılan işlemin gerçekleştirilme şekline göre değişiklik göstermek suretiyle ilgili döviz tutarındaki mevduatı üç yıl tutma şartıyla elde edilen Türk lirası tutarlar Türk lirası mevduatta; Devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla elde edilen Türk lirası tutarlar ise Türk Lirası cinsinden Devlet borçlanma araçlarında üç yıl süre ile TCMB tarafından tutulacaktır. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar TCMB tarafından düzenleme altına alınacaktır.

 

Bu kapsamda yatırım şartlarının sağlanıp sağlanmadığının tespitinde uygulanacak usul ve esaslar, tespiti yapmak ile yükümlü olan Bakanlıklar ve kuruluşlar tarafından belirlenecektir.

 

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.