GENERAL COMMUNIQUÉ ON TAX PROCEDURE LAW

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

The General Communiqué on Tax Procedure Law No. 538 (the “Communiqué”) issued by the Revenue Administration (the “Administration”) has been published in the Official Gazette No. 31852 on 31.05.2022. According to the Communiqué, it became mandatory to notify the Administration when movable or immovable properties, goods and services are sold or rented via internet.

 

Pursuant to the Communiqué, the intermediary service providers, social network providers and hosting providers who act as intermediary for the publication of the advertisements via internet will inform the Administration within one month following the sale or lease, of the information regarding the internet address where the service is provided, transaction date, actual sale or rental price, bank information regarding the payment of this amount, information regarding the name, surname, title, identity, workplace address of the advertiser and the title holder and other information to be determined. Furthermore, if the sales and rentals which are realized through the internet are made by real estate agents, the actual sale price, commission fee and bank information regarding these payments must be notified to the Administration as well. If the necessary information is not notified within this period, or if it is incomplete or incorrect, a penalty will be imposed.

 

This new regulation is expected to bring further transparency to especially real estate sale and purchase transactions.

 

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

Gelir İdaresi Başkanlığı (“Başkanlık”) tarafından hazırlanan 538 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (“Tebliğ”) 31.05.2022 tarihinde 31852 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu Tebliğ uyarınca internet üzerinden taşınır veya taşınmazlar ile mal ve hizmetlerin satılması ya da kiralanması halinde ilgililerin Başkanlığa bildirim yapması zorunlu kılınmıştır.

Bu Tebliğ’e göre, internet üzerinden ilanların yayınlanmasına aracılık eden aracı hizmet sağlayıcıları, sosyal ağ sağlayıcıları ile yer sağlayıcılar, satış veya kiralamadan itibaren bir aylık süre içerisinde, verilen hizmetin sağlandığı internet adresi, işlem tarihi, gerçek satış veya kira bedeli, bu tutarın ödenmesine ilişkin banka bilgileri, ilan veren ve mülkiyet sahibinin ad, soyad, unvan, kimlik ve işyeri adres bilgileri ile belirlenecek diğer bilgileri Başkanlığa bildirecektir. Ayrıca, internet sitesi üzerinden emlakçılar tarafından satış ve kiralama yapılması halinde gerçek satış bedeli, komisyon bedeli ile ödemelere dair banka bilgilerinin de Başkanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde gerekli bilgilerinin iletilmemesi veya eksik ya da yanlış iletilmesi halinde ceza yaptırımı uygulanacaktır.

Bu değişikliğin özellikle gayrimenkul satışlarının daha da şeffaflaşmasını sağlayacağı öngörülmektedir.

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.