WORKING PERMITS FOR FOREIGN SHAREHOLDERS AND DIRECTORS OF THE COMPANIES

ŞİRKETLERİN YABANCI ORTAK VE YÖNETİCİLERİNİN ÇALIŞMA İZİNLERİ

The Regulation on Implementation of the International Labor Force Law (the ”Regulation”) has been published in the Official Gazette numbered 31738 on February 2, 2022. The Regulation regulates the work permit exemption of foreign shareholders and directors.

 

First of all, it should be noted that the International Labor Force Law numbered 6735 (the “Law“) regulates the procedures and principles regarding the work permits and their exemptions. Pursuant to Article 10/5 of the Law, the foreign managers who are shareholders of limited liability companies, foreign members of the board of directors who are shareholders of joint stock companies and foreign active partners of limited partnerships divided into shares, who are directors of the same, which are established in accordance with the Turkish Commercial Code No. 6102 (the “TCC“), can work in Turkey by obtaining a work permit.

 

As per Article 48/1(ç) of the Regulation, the non-resident members of the board of directors of joint stock companies, non-executive shareholders of other companies, which are established in accordance with the TCC, and foreigners who are not shareholders in these companies but who are authorized to represent and bind the company at the highest level would be subject to work permit exemption for up to three months upon application duly made to the Ministry of Foreign Affairs.

 

It must be emphasized that administrative fines will be imposed for each employee in case persons who fall in the scope of the work permit exemption continue to be employed after the expiry date of the exemption.

 

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

Uluslarası İş Gücü Kanunu Uygulama Yönetmeliği (”Yönetmelik”) 2 Şubat 2022 ve 31738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yönetmelik ile birlikte, yabancı ortak ve yöneticilerin çalışma izni muafiyetine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu’nda (“Kanun”) çalışma izni ve muafiyetlerine dair usul ve esaslar düzenlenme altına alınmıştır. Kanun’un 10/5 maddesi uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) göre kurulmuş olan; limited şirket ortağı olan yabancı müdürler, anonim şirket ortağı olan yabancı yönetim kurulu üyeleri ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket yöneticisi olan yabancı komandite ortakları çalışma izni alarak çalışabilmektedirler.

 

Yönetmeliğin 48/1(ç) maddesi uyarınca; TTK’ya göre kurulmuş anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyeleri, diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortakları ile bu şirketlerde ortak olmayıp en üst seviyede temsil ve ilzama yetkili olan yabancılar, Dışişleri Bakanlığı’na yapılacak usulüne uygun başvuruyla üç aya kadar çalışma izni muafiyetine tabi olabileceklerdir.

 

Önemle vurgulanmalıdır ki, çalışma izni muafiyeti kapsamındaki kişilerin muafiyet sürelerinin geçmesinden sonra çalıştırılmaya devam ettirilmesi halinde, her bir çalışan bakımından idari para cezası uygulanması öngörülmüştür.

 

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.