COMMUNIQUÉ REGARDING THE AMENDMENT ON COMMUNIQUÉ REGARDING THE DECREE NO. 32 ON THE PROTECTION OF THE VALUE OF TURKISH CURRENCY (COMMUNIQUÉ NO: 2022-32/66)

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66)

Communiqué Regarding the Amendment (the “Amendment Communique”) on Communiqué Regarding the Decree No. 32 on the Protection of the Value of Turkish Currency (the “Communique”) has been published in the Official Gazette numbered 31814 on April 19, 2022.

 

Currently, for the sales contracts regarding movables excluding the vehicle sales contracts, which are concluded between Turkish residents, the contract price and other payment obligations arising from contracts can be determined in foreign currency or indexed to foreign currency. However, pursuant to the Amendment Communiqué, it became obligatory to fulfill and accept the contractual payment obligations of the sales contracts regarding the movables apart from the vehicle sales contracts, in Turkish currency.

 

Nevertheless, without prejudice to the provisions of the paragraph 16 of article 8 of the Communiqué, regulating the contracts other than the real estate sales contracts and employment contracts to be signed within the scope of projects to be realized in foreign currency or foreign currency indexed tenders, contracts and international agreements to which the public institutions and organizations are a party to,  in line with the other amendment made, apart from real estate sales and real estate lease contracts executed with the state institutions and organizations or with the Turkish Armed Forces Foundation, it is possible to determine, pay and accept the contract price and other payment obligations arising from the contracts in foreign currency or indexed to foreign currency.

 

It should be emphasized that if the contractual payment obligations are not met in accordance with the Amendment Communiqué, the parties of the contract may be sentenced to an administrative fine separately.

 

Please do not hesitate to contact us at info@heuvels-uras.com for any questions.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (“Tebliğ”)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (“Değişiklik Tebliği”) 19 Nisan 2022 tarihinde 31814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. İşbu Değişiklik Tebliği ile Tebliğ’in döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmelere ilişkin hükümlerinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

 

Hali hazırda, Türkiye’de yerleşik kişiler arasında akdedilen taşıt satış sözleşmeleri haricindeki menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılabilmektedir. Değişiklik Tebliği ile ise taşıt satış sözleşmeleri haricindeki menkul satış sözleşmelerinde sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunlu kılınmıştır.

 

Bununla birlikte, yapılan diğer değişiklik doğrultusunda Tebliğ’in 8. Maddesinin kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası antlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dahilinde imzalanacak gayrimenkul satış sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmeleri düzenleyen 16. fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşları veya Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinin taraf olduğu gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama haricindeki sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesine imkan tanınmıştır.

 

Sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin yapılan Değişiklik Tebliği uyarınca yerine getirilmemesi halinde, sözleşmenin tarafları ayrı ayrı idari para cezasına çarptırılabilecektir.

 

Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğu takdirde lütfen bizimle info@heuvels-uras.com e-mail adresinden iletişime geçiniz.